k3a head2

Výuka

ROZSAH A OBSAH VÝCVIKU k získání řidičského oprávnění

Zahajování výuky a výcviku  se uskutečňuje průběžně, každý týden.


  Výcvik  ve skupinách B a C probíhá celoročně s výukou teoretické přípravy podle individuálního plánu.
Výcvik v řízení motocyklů (skupiny AM, A1, A2, A) probíhá v období od 1. 3. do 31. 10. - přesný začátek a konec výuky je možno upravit podle aktuálního počasí.

Příprava k získání řidičského oprávnění se skládá z těchto částí:

Teoretická příprava:

probíhá formou  konzultací  v naší učebně Kounicova 3.

  • 5 hodin - konzultací z předpisů o provozu vozidel 1.a 3.úterý v měsíci - PPV
  • 3 hodiny – konzultací z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 2.a 4.úterý v měsíci - TZBJ
  • 1 hodina – konzultace z ovládání a údržbě vozidla 2.a 4.úterý v měsíci - OÚV
  • 1 hodina – výuky z teorie zdravotnícké přípravy (sloučena s praktickým výcvikem) - ZP

 
V učebně hlédnete řadu výukových filmů, ale hlavně z těchto hodin odcházíte vybaveni všemi potřebnými teoretickými vědomostmi a dobře připraveni zasednout s naším instruktorem za volant či řídítka.

Časy a termíny výcviku a kozultací si idividuálne plánujete s kančeláří autoškoly.

Praktický výcvik obsahuje:

  • zdravotnická příprava (4 vyuč.hodiny) - 1.pondělí v měsíci (aktuální termín najdete v novinkách a na našem facebooku) - ZPP
  • výcvik v řízení vozidel  - ŘMV
  • praktická údržba vozidel - PÚ

 

Rozsah výcviku v řízení u skupiny B je 28 vyučovacích hodin

Rozsah výcviku v řízení (ŘMV) u skupiny A je 13 vyučovacích hodin

Jedna cvičná jízda obsahuje dvě vyučovací hodiny po 45 minutách.

Výcvik v řízení se realizuje ve třech etapách:

  • první etapa na ploše mimo silniční provoz (cvičiště),
  • druhá etapa v běžném provozu (aplikace pravidel do řízení) a
  • třetí etapa zaměřená na získání plné samostatnosti a příprava na zkoušku.

 

Závěrečná zkouška:

Po absolvování  a ukončení výcviku  je uchazeč přihlášen k závěrečné zkoušce, která se skládá z testu z pravidel provozu, TZBJ a ZPP na počítači a ze zkoušky z řízení vozidel. (ústní zkouška z OÚV je zrušena).
Po úspěšném složení zkoušky absolvent zažádá podle svého místa trvalého bydliště na příslušném obecním úřadě  o vydání řidičského průkazu.


PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU

ucebnice