k3a head2

Teoretická příprava 2018

Teoretická příprava probíhá formou individuálních konzultací jinak každé 1. a 3. úterý v měsíci od 17h, pokud není dohodnuto jinak

Budeme se na Vás těšit.